Originálním obsahem POMANDERU byly nejrůznější směsi aromatických látek, spojované vzácnými pryskyřicemi, obalované v nejrůznějších ingrediencích - především v ambře ( název POMANDER je odvozen z francouzského výrazu pomme d'ambre = jablko z ambry) a v pižmu. Obě tyto látky platily za silná afrodisiaka a byly nesmírně drahé. Obsah byl vždy tajemstvím výrobců a receptury byly přísně střeženy. Několik se jich naštěstí ve starých knihách dochovalo a tak jsme mohly připravit varianty původní aromatické náplně. Jsou silně aromatické a mají tu výhodu, že voní dlouhodobě a nemusí se tak často měnit či oživovat, jako varianta s kompozicemi v lihu.